معنی و ترجمه کلمه واقع در جنوب غربى به انگلیسی واقع در جنوب غربى یعنی چه

واقع در جنوب غربى

southwest
southwestern

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها