معنی و ترجمه کلمه واقع در جو قمر به انگلیسی واقع در جو قمر یعنی چه

واقع در جو قمر

cislunar

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها