معنی و ترجمه کلمه واقع در زیر به انگلیسی واقع در زیر یعنی چه

واقع در زیر

nether
subjacent

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها