معنی و ترجمه کلمه واقع در میان شهرها به انگلیسی واقع در میان شهرها یعنی چه

واقع در میان شهرها

interurban

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها