معنی و ترجمه کلمه واقع در نزدیکى خط اعتدال روزوشب به انگلیسی واقع در نزدیکى خط اعتدال روزوشب یعنی چه

واقع در نزدیکى خط اعتدال روزوشب

equinoctial

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها