معنی و ترجمه کلمه واقع در نواحى گرمسیر به انگلیسی واقع در نواحى گرمسیر یعنی چه

واقع در نواحى گرمسیر

subsolar

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها