معنی و ترجمه کلمه وانادیوم به انگلیسی وانادیوم یعنی چه

وانادیوم

Vanadium

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها