معنی و ترجمه کلمه واژه تحقیرى به انگلیسی واژه تحقیرى یعنی چه

واژه تحقیرى

pejorative

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها