معنی و ترجمه کلمه واژگون کردن کشتى به انگلیسی واژگون کردن کشتى یعنی چه

واژگون کردن کشتى

capsize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها