معنی و ترجمه کلمه واژگون کردن به انگلیسی واژگون کردن یعنی چه

واژگون کردن

overturn
reverse
topple
upset

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها