معنی و ترجمه کلمه واکسن به انگلیسی واکسن یعنی چه

واکسن

vaccine


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها