معنی و ترجمه کلمه واکشیدن به انگلیسی واکشیدن یعنی چه

واکشیدن

fetch

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها