معنی و ترجمه کلمه واکنش داشتن بر به انگلیسی واکنش داشتن بر یعنی چه

واکنش داشتن بر

recoil on
recoil upon

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها