معنی و ترجمه کلمه واکنش زنجیرى یا هسته اى به انگلیسی واکنش زنجیرى یا هسته اى یعنی چه

واکنش زنجیرى یا هسته اى

chain reaction


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها