معنی و ترجمه کلمه واکنش موجود زنده در برابر گرایش به انگلیسی واکنش موجود زنده در برابر گرایش یعنی چه

واکنش موجود زنده در برابر گرایش

taxis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها