معنی و ترجمه کلمه واکنش موجود زنده نسبت به آب به انگلیسی واکنش موجود زنده نسبت به آب یعنی چه

واکنش موجود زنده نسبت به آب

hydrotaxis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها