معنی و ترجمه کلمه واکنش گذرا به انگلیسی واکنش گذرا یعنی چه

واکنش گذرا

transient response

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها