معنی و ترجمه کلمه واگذارى خود به انگلیسی واگذارى خود یعنی چه

واگذارى خود

self surrender

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها