معنی و ترجمه کلمه واگن برقى به انگلیسی واگن برقى یعنی چه

واگن برقى

tram
trolley
trolly

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها