معنی و ترجمه کلمه واگن سربازبر به انگلیسی واگن سربازبر یعنی چه

واگن سربازبر

gondola

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها