معنی و ترجمه کلمه واگن مسطح به انگلیسی واگن مسطح یعنی چه

واگن مسطح

piggyback

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها