معنی و ترجمه کلمه واگن مهمات به انگلیسی واگن مهمات یعنی چه

واگن مهمات

caisson

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها