معنی و ترجمه کلمه وتدى که مرکب از دو هجاى کوتاه و غیر مشدد باشد به انگلیسی وتدى که مرکب از دو هجاى کوتاه و غیر مشدد باشد یعنی چه

وتدى که مرکب از دو هجاى کوتاه و غیر مشدد باشد

pyrrhic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها