معنی و ترجمه کلمه وجود خارجى به انگلیسی وجود خارجى یعنی چه

وجود خارجى

externalize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها