معنی و ترجمه کلمه وجود خون در ادرار به انگلیسی وجود خون در ادرار یعنی چه

وجود خون در ادرار

hematuria

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها