معنی و ترجمه کلمه وجود فردى به انگلیسی وجود فردى یعنی چه

وجود فردى

individuality

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها