معنی و ترجمه کلمه وخیم شدن به انگلیسی وخیم شدن یعنی چه

وخیم شدن

tense
worst


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها