معنی و ترجمه کلمه وخیم شدن به انگلیسی وخیم شدن یعنی چه

وخیم شدن

tense
worst

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها