معنی و ترجمه کلمه وراج به انگلیسی وراج یعنی چه

وراج

blabber
blabbermouth
catterer
chatty
dallier
loquacious
loudmouthed
pop off
prater
prattfall
talkative

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها