معنی و ترجمه کلمه ورزش هاى ده گانه دو و میدانى به انگلیسی ورزش هاى ده گانه دو و میدانى یعنی چه

ورزش هاى ده گانه دو و میدانى

decathlon

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها