معنی و ترجمه کلمه ورزش گرایى به انگلیسی ورزش گرایى یعنی چه

ورزش گرایى

athleticism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها