معنی و ترجمه کلمه ورشکستگى به انگلیسی ورشکستگى یعنی چه

ورشکستگى

bankruptcy
failure

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها