معنی و ترجمه کلمه ورقه راى مخفى داراى اسامى چاپى کاندیداها به انگلیسی ورقه راى مخفى داراى اسامى چاپى کاندیداها یعنی چه

ورقه راى مخفى داراى اسامى چاپى کاندیداها

secret ballot

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها