معنی و ترجمه کلمه ورق شانزده برگى به انگلیسی ورق شانزده برگى یعنی چه

ورق شانزده برگى

sixteenmo

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها