معنی و ترجمه کلمه ورق فلزى یا تخته واقع در سمت باد پناه قایق به انگلیسی ورق فلزى یا تخته واقع در سمت باد پناه قایق یعنی چه

ورق فلزى یا تخته واقع در سمت باد پناه قایق

leeboard

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها