معنی و ترجمه کلمه ورم عضله قلب به انگلیسی ورم عضله قلب یعنی چه

ورم عضله قلب

myocarditis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها