معنی و ترجمه کلمه ورم غده هاى خلطى به انگلیسی ورم غده هاى خلطى یعنی چه

ورم غده هاى خلطى

lymphadenitis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها