معنی و ترجمه کلمه ورم لوزتین به انگلیسی ورم لوزتین یعنی چه

ورم لوزتین

tonsillitis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها