معنی و ترجمه کلمه ورم کرده به انگلیسی ورم کرده یعنی چه

ورم کرده

angry
blown
blubbery
distent
nodular
swollen
tumescent
tumid

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها