معنی و ترجمه کلمه ورید کوچک به انگلیسی ورید کوچک یعنی چه

ورید کوچک

neinlet
veinlet
venule

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها