معنی و ترجمه کلمه وزارت به انگلیسی وزارت یعنی چه

وزارت

ministration
ministry

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها