معنی و ترجمه کلمه وزش نسیمى به انگلیسی وزش نسیمى یعنی چه

وزش نسیمى

breeziness

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها