معنی و ترجمه کلمه وزن شده برحسب رطل به انگلیسی وزن شده برحسب رطل یعنی چه

وزن شده برحسب رطل

pounder

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها