معنی و ترجمه کلمه وزیر مختار به انگلیسی وزیر مختار یعنی چه

وزیر مختار

minister
minister plenipotentiary

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها