معنی و ترجمه کلمه وسط مسیر به انگلیسی وسط مسیر یعنی چه

وسط مسیر

midway

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها