معنی و ترجمه کلمه وسط به انگلیسی وسط یعنی چه

وسط

amid
amidst
howe
meddle
mediocre
mid most
middle
middling
navel
second class
second rate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها