معنی و ترجمه کلمه وسعت زمین به جریب به انگلیسی وسعت زمین به جریب یعنی چه

وسعت زمین به جریب

acreage

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها