معنی و ترجمه کلمه وسعت نظر به انگلیسی وسعت نظر یعنی چه

وسعت نظر

breadth
largess
liberalism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها