معنی و ترجمه کلمه وسواس به انگلیسی وسواس یعنی چه

وسواس

fantasy
freak
maggot
obsession
scape
scrupulosity
whim
whim wham
whimsey
whimsy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها