معنی و ترجمه کلمه وسیله استتار به انگلیسی وسیله استتار یعنی چه

وسیله استتار

stalking horse

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها