معنی و ترجمه کلمه وسیله اندازه گیرى اختلاف درجه حرارت به انگلیسی وسیله اندازه گیرى اختلاف درجه حرارت یعنی چه

وسیله اندازه گیرى اختلاف درجه حرارت

thermocouple

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها